share on:

Φάρμακα για στυτική δυσλειτουργία

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5
Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 συστήνονται ως πρώτης γραμμής θεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία παγκοσμίως. ‘Ολοι οι εγκεκριμένοι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 έχουν τον ίδιο μηχανισμό δράσης: αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου φωσφοδιεστεράση 5 ανταγωνιζόμενοι την ουσία που είναι ο φυσιολογικός του στόχος το 3-5 cGMP. Η φωσφοδιεστεράση 5 βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε όλο το ουρογεννητικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της ουροδόχου κύστης και των έσω γεννητικών και ιδίως στα σηραγγώδη σώματα του πέους. Σε γενικές γραμμές, πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο συγκέντρωσης του κυρίως νευροδιαβιβαστή για τη στύση, του 3-5 cGMP, ενεργοποιείται μία σειρά γεγονότων που οδηγούν στην στύση. Η παραγωγή του 3-5 cGMP στα σηραγγώδη σώματα, ενεργοποιείται μετά από ερεθισμό του παρασυμπαθητικού νεύρου που προκαλεί απελευθέρωση μονοξειδίου του αζώτου και ενεργοποίηση της γουανιλικής κυκλάσης. Το ένζυμο φωσφοδιεστεράση 5 έχει το ρόλο ρύθμισης της αποικοδόμησης του 3-5 cGMP. Χαμηλώνοντας τη συγκέντρωση του 3-5 cGMP στα λεία μυϊκά κύτταρα των σηραγγωδών σωμάτων, η στύση πέφτει. Σε άντρες με προβλήματα στύσης, ανεξάρτητα από το αν η αιτιολογία είναι ψυχογενής ή οργανική, η συγκέντρωση 3-5cGMP στα σηραγγώδη σώματα είναι γενικά κατώτερη από το όριο επίτευξης στύσης. Με την αναστολή της δράσης του ενζύμου με έναν αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5, το 3-5cGMP δεν μπορεί να μεταβολιστεί και φτάνει τελικά στο όριο συγκέντρωσης για ενεργοποίηση της στύσης.

Ανεξάρτητα από το μηχανισμό δράσης οποιουδήποτε αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5, είναι λογικό ότι για να υπάρχει οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα χρειάζεται να υπάρχει 3-5cGMP. Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 χρειάζονται σεξουαλικό ερέθισμα για να δείξουν αποτέλεσμα σε σχέση με την επίτευξη και τη διατήρηση στύσης, επειδή το 3-5cGMP παράγεται μόνο μετά από επαρκή σεξουαλικό ερεθισμό. Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 προλαμβάνουν την αποικοδόμηση του 3-5cGMP και εγγυώνται ότι:

α) επιτυγχάνεται το όριο συγκέντρωσης του 3-5cGMP ανεξάρτητα από το πρόβλημα ανεπαρκούς σχηματισμού 3-5cGMP , έτσι ώστε να επιτευχθεί στύση και

β) διατηρούνται συγκεντρώσεις 3-5cGMP πάνω από το όριο έτσι ώστε να διατηρηθεί η στύση κατά τη διάρκεια σεξουαλικών δραστηριοτήτων.

Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 δεν δουλεύουν όταν έχει γίνει σημαντική κάκωση των παρασυμπαθητικών νεύρων των σηραγγωδών σωμάτων η οποία αποτρέπει την οποιαδήποτε σύνθεση 3-5cGMP . Αυτό συμβαίνει μετά από μείζονα πυελικά ογκολογικά χειρουργεία με εκτομή των νεύρων και από τις δύο πλευρές ή σε ασθένειες με σοβαρή νευροπάθεια του αυτόνομου συστήματος όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή ορισμένες νευρολογικές ασθένειες όπως η πολλαπλή σκλήρυνση.

Επιπλέον φαίνεται, οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 έχουν άμεση δράση στην ορμονική παραγωγή από τον ορχικό ιστό. Χορήγηση σιλδεναφίλης (Βιάγκρα Viagra) για 3-7 εβδομάδες σε άντρες 40 με 70 ετών που είχαν στυτική δυσλειτουργία και χαμηλή τεστοστερόνη (κάτω από 330ng/dL), είχε ως αποτέλεσμα τη μέση αύξηση της τεστοστερόνης κατά 100 ng/dL καθώς επίσης και την αύξηση των επιπέδων διυδροτεστοστερόνης και οιστραδιόλης, συνοδευόμενες από μία σημαντική καταστολή των επιπέδων της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH).

Φαρμακοκινητική των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5
Το φαρμακοκινητικό προφίλ ενός φαρμάκου περιλαμβάνει τα διάφορα βήματα ανάμεσα στην είσοδό του στο σώμα και στην αποβολή του με τα ούρα ή τα κόπρανα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ταχύτητα απορρόφησης η οποία περιγράφεται καλύτερα από την Tmax (ο χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει στη μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα) και η ταχύτητα αποβολής η οποία περιγράφεται από το χρόνο ημίσειας ζωής Τ ½, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται για να πέσει η συγκέντρωση ενός φαρμάκου στο αίμα στο μισό από τη μέγιστή του συγκέντρωση. Στην κλινική εφαρμογή το Tmax αντιστοιχεί στην ταχύτητα κλινικής αποτελεσματικότητας (έναρξη στύσης) και ο χρόνος ημίσειας ζωής στο χρόνο κλινικής αποτελεσματικότητας (χρονικό περιθώριο για την προσπάθεια επίτευξης στύσης).

Οι διάφοροι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 διακρίνονται μεταξύ τους κυρίως με όρους φαρμακοκινητικής. Η κύρια διαφορά είναι ο χρόνος ημίσειας ζωής ο οποίος για τη ταδαλαφίλη (Cialis Σιάλις) είναι τετραπλάσιος από τους αναστολείς ταχείας δράσεις όπως το Βιάγκρα Viagra και το Λεβίτρα Levitra . Αυτές οι διαφορές αντανακλώνται και στον χρόνο κλινικής αποτελεσματικότητας, με ένα αποδεδειγμένο παράθυρο δράσης 8 ωρών για το Βιάγκρα Viagra και το Λεβίτρα Levitra, μεταξύ 6 και 17 ωρών για το Spedra, και τουλάχιστον 36 ωρών για το Cialis. Η δράση του Spedra ξεκινάει πιο νωρίς από όλα τα άλλα φάρμακα (χρόνος έναρξης 10 λεπτά). Πρέπει επίσης να λάβουμε υπ΄ όψη μας ότι η φαρμακοκινητική του Spedra, του Viagra και του Levitra εξαρτάται από την κατανάλωση τροφής, ένα γεύμα υψηλής συγκέντρωσης σε λίπος (59% λίπος) καθυστερεί το Tmax του Viagra  κατά 60 λεπτά και μειώνει τη μέγιστη συγκέντρωση κατά 29%. Αντίστοιχα δεδομένα ισχύουν και για το Σπέντρα και το Levitra ενώ η δράση του Cialis δεν φαίνεται να εξαρτάται από την κατανάλωση τροφής.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια πρέπει να γίνεται ρύθμιση δόσης ανάλογα με τη σοβαρότητα της οργανικής ανεπάρκειας και του χρησιμοποιούμενου αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5.

Πηκτικότητα αίματος
Δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση της αιμορραγικής διάθεσης σε συνδυασμό αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 και ασπιρίνης, βαρφαρίνης ή ηπαρίνης.

Καρδιαγγειακός κίνδυνος
Ασθενείς καρδιαγγειακού κινδύνου ειδικά αυτοί με απόφραξη αριστερού κόλπου λόγω στένωσης αορτής, πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου (λιγότερο από 6 μήνες), εγκεφαλικό ή κολπική μαρμαρυγή όπως και επίσης και ασθενείς υποτασικοί (αρτηριακή πίεση κάτω από 90/50) ή υπερτασική (αρτηριακή πίεση πάνω από 170/110), μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη δράση των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5. Στις περιπτώσεις ασθενειών με υψηλό κίνδυνο πριαπισμού όπως δρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία και πολλαπλό μυέλωμα, η χρήση των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 πρέπει να γίνεται με προσοχή.

α-αναστολείς
Η ταυτόχρονη χορήγηση Viagra ή Cialis με 4mg δοξαζοσίνης προκάλεσε σημαντική ορθοστατική υπόταση. Με 0,4mg ταμσουλοσίνης (Omnic) ούτε το Cialis ούτε το Levitra  προκάλεσαν σημαντική πτώση της πίεσης.

Spedra
Σχετικά με το προσφάτως εγκεκριμένο Spedra Σπέντρα και αυτό κυρίως μεταβολίζεται μέσω του κυτοχρώματος CYP3A4 και CYP2C9. Περίπου του 63% του φαρμάκου απεκκρίνεται με τα κόπρανα και το 21% με τα ούρα. Το Spedra Σπέντρα δεν χρειάζεται ρύθμιση δόσης σε ήπια ή μέτρια νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια.

Αλληλεπιδράσεις με νιτρώδη και δότες μονοξειδίου του αζώτου.
Όλοι οι αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 5 αν δοθούν μαζί με νιτρώδη προκαλούν συμπτωματική και πιθανώς θανατηφόρα πτώση της αρτηριακής πίεσης. Κατά συνέπεια όλοι οι αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 5 έχουν απόλυτη αντένδειξη για ασθενείς που κάνουν χρήση νιτρωδών φαρμάκων. Το χρονικό διάστημα ασφαλείας ανάμεσα στη χορήγηση αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης 5 και νιτρώδους φαρμάκου είναι 24ώρες για το  Viagra και το Levitra  και 48 ώρες για το  Cialis.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Θεραπεία κατ’ επίκληση με αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5
Η αποτελεσματικότητα της κατ’ επίκληση χρήσης των τριών παλαιότερων φαρμάκων (Βιάγκρα, Σιάλις,Λεβίτρα) έχει μελετηθεί σε μεγάλης κλίμακας έρευνες παγκοσμίως, τόσο σε γενικούς πληθυσμούς με στυτική δυσλειτουργία όσο και σε ειδικές ομάδες όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και μετά από ριζική προστατεκτομή. Όσο αφορά το καινούριο φάρμακο ( Σπέντρα) τα δεδομένα αποτελεσματικότητας ήταν συγκρίσιμα με τα παλαιότερα φάρμακα. Και οι τέσσερις αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 έχουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα σε μια ποικιλία ειδικών ομάδων με στυτική δυσλειτουργία, περιλαμβανόμενων ασθενών με διαβήτη, ασθενών με νευρολογικές διαταραχές (κακώσεις νωτιαίου μυελού και πολλαπλή σκλήρυνση), ασθενών μετά από ριζική προστατεκτομή (με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει διατήρηση των νεύρων), ασθενών με υπέρταση ή στεφανιαία νόσο και ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια ή μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Η αποτελεσματικότητα όλων των φαρμάκων είναι μικρότερη σε ειδικές ομάδες στυτικής δυσλειτουργίας όπως μετά από ριζική προστατεκτομή και σακχαρώδη διαβήτη, στις οποίες υπάρχει βλάβη είτε της αυτόνομης παρασυμπαθητικής νεύρωσης του πέους είτε της λειτουργικής ικανότητας των σηραγγωδών σωμάτων (φλεβική διαφυγή).

Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα
Μακροχρόνιες μελέτες δύο ετών απέδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα διατηρείται σε μεγάλη χρονική περίοδο. Επιπλέον πειραματικές μελέτες με Cialis Σιάλις έδειξαν ότι ο οργανισμός δεν συνηθίζει το φάρμακο. Η χρόνια θεραπεία με αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 βελτιώνει επίσης τον οργασμό, την σεξουαλική ικανοποίηση και την ποιότητα ζωής, ενώ μειώνει τα συμπτώματα κατάθλιψης και αυξάνει την ικανοποίηση της συντρόφου.

Επιτυχής πρώτη δόση.
Μεγάλες μελέτες έδειξαν ότι με την πρώτη φορά που πήραν Levitra Λεβίτρα των 10 mg, το 87% των ασθενών είχαν επιτυχή κολπική διείσδυση όπως επίσης και το 79% των ασθενών που πήραν Cialis 20mg. Παρ’ όλα αυτά στην πλειοψηφία των ζευγαριών χρειάζονται περίπου 3 με 8 δοκιμές (μέσα σε 2 με 8 εβδομάδες) πριν επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

Συμμόρφωση ασθενών στην αγωγή
Η έλευση των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5, με το Viagra Βιάγκρα ως το πρώτο φάρμακο έφερε επανάσταση στη διαχείριση της στυτικής δυσλειτουργίας. Η πεποίθηση ήταν ότι με την εύκολη χορήγηση από το στόμα ενός μικρού χαπιού, θα σταματούσε το υψηλό ποσοστό διακοπής που υπήρχε με τη θεραπεία των πεϊκών ενέσεων. Παρόλα αυτά ακόμα και με τα χάπια τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας είναι ανάμεσα στο 45 και 78% μετά από 6 με 24 μήνες. Οι κύριοι λόγοι διακοπής ήταν απροθυμία για σεξουαλική επαφή που εξαρτάται από φάρμακα, η αυθόρμητη ανάκαμψη της στυτικής λειτουργίας και το υψηλό κόστος. Στην πολυπαραμετρική ανάλυση, ανεξάρτητοι παράγοντες για διακοπή της αγωγής ήταν η ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία, η μικρής διάρκειας στυτική δυσλειτουργία, η χαμηλή εκπαίδευση και το καθολικό θρήσκευμα.

Μη ανταπόκριση στα φάρμακα
Περίπου το 30 με 40% ενός μεικτού πληθυσμού με στυτική δυσλειτουργία δεν έχει επαρκή ανταπόκριση στη μέγιστη δόση κανενός φαρμάκου. Η ανταπόκριση στους αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 εξαρτάται από την υποκείμενη αιτιολογία της στυτικής δυσλειτουργίας και είναι ξεκάθαρα μικρότερη σε ασθενείς με βλάβη της νεύρωσης του πέους ή με φλεβική διαφυγή. Στις περιπτώσεις πραγματικής μη ανταπόκρισης υπάρχει σοβαρή και τελικού βαθμού ανεπάρκεια του οργάνου. Αυτό σημαίνει ότι τα σηραγγώδη σώματα έχουν χάσει σημαντική ποσότητα των λειτουργικών λείων μυικών ινών. Οι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται έχουν σοβαρή δυσλειτουργία του φλεβοαποφρακτικού μηχανισμού και πολλοί από αυτούς δεν ανταποκρίνονται ούτε στις ενδοπεϊκές ενέσεις. Η δυσλειτουργία του φλεβοαποφρακτικού μηχανισμού συχνά συνδέεται και με σοβαρή μείωση της αρτηριακής παροχής αίματος στο πέος. Ο ορισμός της μη ανταπόκρισης στα φάρμακα είναι ο εξής: ασθενής που δεν κατάφερε να πετύχει ή να διατηρήσει επαρκή στύση για ολοκλήρωση σεξουαλικής επαφής μετά από τέσσερις διαδοχικές ή κοντινές λήψεις της μέγιστης δόσης του φαρμάκου και με την προϋπόθεση ό,τι υπήρξε επαρκής σεξουαλικός ερεθισμός και έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες σχετικά με τη χρονική απόσταση από το γεύμα, την κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση άλλων φαρμάκων.

Ψευδώς αρνητική ανταπόκριση
Πολλοί ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα φάρμακα, μπορούν να τα καταφέρουν αν πάρουν επαρκείς συμβουλές σχετικά με τη φαρμακοκινητική των φαρμάκων, την αλλαγή του καθιστικού τρόπου ζωής, την επαρκή θεραπεία υποκείμενων νόσων και αλλαγή ορισμένων φαρμάκων που δεν ευνοούν τη στύση. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να έχουν επιτυχή σεξουαλική επαφή διπλασιάζοντας τη μέγιστη δόση του  Viagra (από 100 mg σε 200mg), αλλάζοντας την αγωγή από Viagra σε Levitra ή μπαίνοντας σε σχήμα καθημερινής χορήγησης φαρμάκου.

Προτίμηση μεταξύ των φαρμάκων
Οι μελέτες σε ασθενείς και ζευγάρια σχετικά με το ποιο φάρμακο προτιμούν μετά από δοκιμή για αρκετό χρονικό διάστημα όλων των φαρμάκων, έδειξε ότι υπάρχει ξεκάθαρη προτίμηση στο Cialis Σιάλις. Η αιτία για αυτό ήταν η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια δράσης του φαρμάκου που αύξανε την ελευθερία των ασθενών στη σεξουαλική ζωή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι παρενέργειες των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 σχετίζονται κυρίως με το μηχανισμό δράσης του φαρμάκου. Το ένζυμο φωσφοδιεστεράση 5 υπάρχει σε πολλούς ιστούς και όργανα στο ανθρώπινο σώμα όπως το αγγειακό σύστημα, το ουρογεννητικό σύστημα και το γαστρεντερικό σύστημα. Οι παρενέργειες των φαρμάκων σχετίζονται με τη δράση τους σε αυτά τα συστήματα. Ο πονοκέφαλος, η έξαψη, η δυσπεψία και η ρινίτιδα είναι τυπικές παρενέργειες όλων των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 ενώ πόνος στη μέση και μυαλγία αναφέρθηκε μόνο με τη χρήση του Σιάλις Cialis. Παρομοίως διαταραχές της χρωματικής όρασης είναι σχεδόν αποκλειστικές της χρήσης Viagra Βιάγκρα.

Καρδιαγγειακή ασφάλεια των φαρμάκων.
Με την έλευση του Βιάγκρα Viagra έγινε μεγάλη συζήτηση με συχνή αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την καρδιαγγειακή ασφάλεια του φαρμάκου. Αυτό έκανε τις εταιρείες να επενδύσουν σε μεγάλες μελέτες καρδιαγγειακής ασφάλειας. Σε όλες τις μελέτες ο κίνδυνος εμφράγματος του μυοκαρδίου και θανάτου δεν είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς που παίρνουν αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 5. Επιπλέον διάφορες μελέτες σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο δεν έδειξαν αρνητική επίδραση των φαρμάκων, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε ασθενείς που παίρνουν αντιυπερτασικά φάρμακα. Επιπλέον πολλοί ασθενείς που παίρνουν νιτρώδη μπορούν να τα σταματήσουν με ασφάλεια με τη συμβουλή του καρδιολόγου τους και μετά να πάρουν αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 5.

 

Ειδικά θέματα ασφάλειας.
Οφθαλμική ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αναφορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 μπορούν να προκαλέσουν τύφλωση λόγω της επονομαζόμενης μη αρτηριακής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας. Παρ΄ όλο που δεν υπάρχουν αποδείξεις για αιτιολογική συσχέτιση ανάμεσα στα περιστατικά και τη χρήση αναστολέων φωσφοδιεστεράσης 5, οι παραγωγοί των φαρμάκων υποχρεώθηκαν να συμπεριλάβουν την προειδοποίηση στις οδηγίες χρήσης τους. Οι συνθήκες με υψηλότερη πιθανότητα οπτικής νευροπάθειας περιλαμβάνουν ηλικία άνω των 50 ετών, στεφανιαία νόσο, διαβήτης, υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, χρήση νικοτίνης και ορισμένα οφθαλμικά προβλήματα.

Ακουστική ασφάλεια.

Επειδή υπήρξαν αναφορές ξαφνικής απώλειας ακοής σε σχέση με τη χρήση αναστολέων φωσφοδιεστεράσης 5 έχει δοθεί η οδηγία άμεσης διακοπής του φαρμάκου εάν συμβεί ξαφνική απώλεια ακοής παρ’ όλο που δεν έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση.

Αναπαραγωγική ασφάλεια.

Επειδή το Cialis Σιάλις, μπορεί να έχει ανασταλτική δράση στη φωσφοδιεστεράση 11, ένα ένζυμο που χρειάζεται στη σπερματογένεση, έχουν υπάρξει επιφυλάξεις για την αναπαραγωγική ασφάλεια του φαρμάκου. Σε σχετικές μελέτες που έγιναν, διάρκειας 6 έως 9 μηνών, δεν φάνηκαν ανεπιθύμητες επιδράσεις στη σπερματογένεση.

Ταυτόχρονη χρήση αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 με φάρμακα για υπερπλασία προστάτη.

Διάφορες μελέτες τα τελευταία χρόνια απέδειξαν ότι η καθημερινή χορήγηση αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 προκαλεί ανακούφιση των συμπτωμάτων του κατώτερου ουροποιητικού που έχουν προκληθεί από υπερπλασία προστάτη. Η βελτίωση των συμπτωμάτων ήταν παρόμοιου βαθμού με αυτή που προκαλούν οι α-αναστολείς που έχουν πάρει έγκριση για υπερπλασία προστάτη. Έχει αποδειχθεί ότι μετά από χορήγηση από το στόμα τα επίπεδα Cialis στον προστατικό ιστό είναι σημαντικά υψηλότερα από τα μέγιστα επίπεδα στον ορό και ό,τι το Σιάλις Cialis αυξάνει σημαντικά τις συγκεντρώσεις cAMP και cGMP. Η ανάλυση μιας τυχαιοποιημένης διπλά τυφλής μελέτης χορήγησης  Cialis έναντι placebo έδειξε ότι το Σιάλις Cialis βελτιώνει σημαντικά τα συμπτώματα ούρησης και στύσης ανεξάρτητα από το βαθμό στυτικής δυσλειτουργίας ή το ύψος του PSA. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες για την ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5 και α-αναστολέων. Έχει φανεί ότι η προσθήκη ταμσουλοσίνης (Omnic) ή αλφουζοσίνης(Alfural) σε Cialis  ή Viagra  αυξάνει την αποτελεσματικότητα τόσο σε συμπτώματα στυτικής δυσλειτουργίας όσο και σε συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού καλύτερα από οποιαδήποτε μονοθεραπεία χωρίς σημαντική αύξηση σε παρενέργειες.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Αβαναφίλη (Σπέντρα Spedra).
Είναι ένας καινούριος αναστολέας πολύ σύντομης δράσης με Tmax μισή με 1 ώρα και Τ ½ μικρότερο από 1 ½ ώρα. Έχει πάρει έγκριση για θεραπεία για θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Κυκλοφορεί σε δόσεις των 50mg, 100mg και 200mg. Η δραστικότητά του έχει έναρξη σε 15 λεπτά και κρατά περισσότερο από 6 ώρες. Έχει παρόμοιες παρενέργειες με τα υπόλοιπα φάρμακα.

Λοδεναφίλη.
Καινούργιος αναστολέας σύντομης δράσης με Τmax 1,2 ώρες και Τ ½ 2,4 ώρες. Έχει πάρει έγκριση για θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας σε Βραζιλία και Αργεντινή.

Μιροδεναφίλη
Παρόμοιας φαρμακοκινητικής με το προηγούμενο, σύντομης δράσης αναστολέας της φωσφοδιεστεράσης 5. Είναι διαθέσιμο στη Νότια Κορέα.

Ουδεναφίλη
Είναι ο μόνος νέος μακράς δράσης αναστολέας με Τmax 1 με 1 ½ ώρα και Τ ½ 11 με 13 ώρες. Το φάρμακο κυκλοφορεί με το όνομα Zydena σε Κορέα, Ρωσία και ορισμένες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Πλαστά φάρμακα στο Ίντερνετ
Στο ίντερνετ διαφημίζονται συχνά πλαστά χάπια Σιάλις Cialis, Βιάγκρα Viagra και λεβίτρα Levitra. Τα φάρμακα αυτά συχνά δεν έχουν τη δραστική ουσία που αναφέρουν ή έχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις. Μελέτη δειγματοληψίας που έχει γίνει έχει δείξει ότι μόλις το 7% των φαρμάκων που διακινούνται έτσι είναι αυθεντικά.

ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Γιοχιμπίνη
Η γιοχιμπίνη είναι το κύριο αλκαλοειδές που παράγεται από τη φλούδα ενός δέντρου της κεντρικής Αφρικής. Η φλούδα του δέντρου χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα ως πρώτη ύλη για διάφορα παρασκευάσματα γιοχιμπίνης. Οι πρώτες αναφορές για τη χρήση του στη στυτική δυσλειτουργία δημοσιεύτηκαν το 1923 και μέχρι την έλευση του Βιάγκρα Viagra, η γιοχιμπίνη ήταν παγκοσμίως η πιο συνταγογραφούμενη ουσία για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Φαρμακολογικό προφίλ

Η γιοχιμπίνη είναι ένας ιδιαίτερος κεντρικός α2-αδρενεργικός αναστολέας. Η γιοχιμπίνη έχει επίσης περιφερική δράση γιατί υπάρχουν α2 υποδοχείς στις πεϊκές αρτηρίες και στις συμπαθητικές νευρικές απολήξεις. Η γιοχιμπίνη βοηθά τη στύση μπλοκάροντας τις νευρικές ώσεις που καταστέλλουν τη στύση και προκαλώντας χαλάρωση των λείων μυικών ινών των σηραγγωδών σωμάτων.

Φαρμακοκινητική και Δοσολογία

Η υδροχλωρική γιοχιμπίνη απορροφάται καλά από το στόμα και έχει χρόνο ημίσειας ζωής ¼ με 2 ½ ώρες. Εντούτοις η δραστικότητα της γιοχιμπίνης μπορεί να κρατήσει για περισσότερο από 13 ώρες. Η δοσολογία κυμαίνεται ανάμεσα στα 5 mg με 15 mg 3 φορές την ημέρα.

Αποτελεσματικότητα

Η γιοχιμπίνη έχει τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα στη στυτική δυσλειτουργία, η οποία φτάνει το 71% των περιπτώσεων, ενώ μπορεί να είναι αποτελεσματική και σε οργασμικές διαταραχές.

Παρενέργειες και Αντενδείξεις

Οι συνηθισμένες παρενέργειες της γιοχιμπίνης περιλαμβάνουν: ανησυχία, ναυτία, νευρικότητα, αϋπνία, ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών και σπανιότερα διάρροια και μανιακά συμπτώματα. Σε ορισμένους ασθενείς παρατηρήθηκε αύξηση ή σπανιότερα μείωση της αρτηριακής πίεσης. Η γιοχιμπίνη αντενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο όπως ασταθής στηθάγχη ή πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασθενείς με δύσκολα ρυθμιζόμενη υπέρταση, ασθενείς με σοβαρές ψυχιατρικές νόσους όπως επίσης ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια.

L-αργινίνη και L-κιτρουλίνη
Η L-αργινίνη είναι μία πρόδρομος ουσία στη σύνθεση του μονοξειδίου του αζώτου. Η L-αργινίνη έχει δοκιμαστεί σε δόσεις 3gr και 5gr την ημέρα με καλά αποτελέσματα και χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες. Η L-κιτρουλίνη είναι ένα φυσικό μη απαραίτητο αμινοξύ που δρα ως ενδιάμεσος στον κύκλο της ουρίας. Μελέτες σε ποντίκια έχουν δείξει καλά αποτελέσματα σε αγγειακής αιτιολογίας στυτική δυσλειτουργία. Μελέτες σε ανθρώπουw έχουν δείξει ήπια αποτελεσματικότητα στη δοσολογία του 1,5 με 2 γραμμάρια την ημέρα.

Άλλες θεραπείες για τη στυτική δυσλειτουργία

Εικόνα admin

Αντώνιος Λογοθέτης Ουρολόγος, Fellow European Board of Urology

Σπούδασα στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο και αποφοίτησα το 2003. Ειδικεύτηκα για 1 ½ χρόνο στη χειρουργική στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, έπειτα για 6 μήνες στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σύρου και για 4 χρόνια στην Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου. Η συνεχής ενημέρωση στον τομέα της ουρολογίας είναι πρωταρχικός μου στόχος, έτσι μετά εξειδικεύτηκα στην Ακράτεια και τη Νευροουρολογία στο Νοσοκομείο Southmead NHS Trust, Bristol στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ογκολογική Ουρολογία στο νοσοκομείο The Christie NHS Foundation Trust Manchester. Οι τομείς που ειδικεύομαι είναι η νευροουρολογία, η ουροδυναμική, η στυτική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα, η γυναικο-ουρολογία και η ακράτεια. Είμαι επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρικού Αθηνών όπου είμαι υπεύθυνος για το Ουροδυναμικό εργαστήριο και επιστημονικός συνεργάτης για τον καρκίνο του πέους της Β’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής και υποψήφιος διδάκτορας.