Ούρηση

Τα προβλήματα ούρησης μπορεί να αφορούν τόσο τη φάση αποθήκευσης όσο και τη φάση κένωσης των ούρων και περιγράφονται με τον γενικό όρο συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού. Συμπτώματα αποθήκευσης των ούρων είναι η συχνοουρία, η επιτακτική ανάγκη για ούρηση, η επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων, η νυκτουρία και αίσθημα πόνου όταν γεμίζει η κύστη. Συμπτώματα κένωσης των ούρων είναι η καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, η χαμηλή ροή ούρων, η διακοπτόμενη ούρηση και η ανάγκη να πιεστεί κανείς για να ουρήσει. Τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες η αιτία των συμπτωμάτων είναι πολυπαραγοντική και τα συμπτώματα δεν αρκούν για να διαγνωστεί η υποκείμενη διαταραχή.


Παραδοσιακά τα συμπτώματα ούρησης στους άντρες αποδίδονταν στην υπερτροφία προστάτη αλλά μόνο στο 60% των  αντρών με συμπτώματα ούρησης μπορεί να τεκμηριωθεί φράξιμο στη ροή των ούρων. Περίπου οι μισοί άντρες με συμπτώματα ούρησης έχουν υπερλειτουργία της κύστης, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό έχει υπολειτουργικό εξωστήρα, σφιγκτηριακή ανεπάρκεια, πολυουρία ή νυκτερινή πολυουρία.
Στις γυναίκες τα συμπτώματα ούρησης παραδοσιακά αποδίδονταν σε ορμονικές διαταραχές, παλαιούς τοκετούς και γήρανση. Εντούτοις η υποκείμενη παθοφυσιολογία είναι πολυπαραγοντική και δεν διαφέρει από εκείνη των αντρών εκτός από το ότι το ποσοστό απόφραξης είναι πολύ χαμηλότερο και το ποσοστό σφιγκτηριακής ανεπάρκειας πολύ μεγαλύτερο.


Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ούρησης ξεκινάει συνήθως με εμπειρικές συντηρητικές αγωγές που στόχο έχουν να σταθεροποιήσουν το σφιγκτήρα και μειώσουν την απόφραξη. Αν και αυτές οι αιτίες μπορεί να υπάρχουν, η θεραπεία μπορεί να αποτύχει εξαιτίας ενός άλλου προβλήματος. Η θεραπεία είναι πολύ πιο αποτελεσματική εάν έχει εντοπιστεί η ακριβής υποκείμενη διαταραχή. 

συχνοουρία
share

Συχνοουρία

Συχνοουρία ονομάζεται η αυξημένη συχνότητα ουρήσεων (συνήθως πάνω από 8 με 10 την ημέρα). Συνήθως συνοδεύεται από έντονη και επιτακτική ανάγκη για ούρηση, ενώ ο όγκος της ούρησης είναι μικρός ή τα ούρα βγαίνουν με δυσκολία. Η συχνοουρία το βράδυ ονομάζεται νυκτουρία. Στην πιο έντονη μορφή συχνοουρίας ο ασθενής μπορεί να έχει επιτακτική ακράτεια ούρων.

ακράτεια ούρων
share

Ακράτεια ούρων

https://surgicalurology.gr/νευροδιέγερση-ιερούΑκράτεια ούρων ορίζεται οποιαδήποτε αναφερόμενη ακούσια απώλεια ούρων. Πρόκειται για ένα σύμπτωμα και όχι για μια ασθέλεια που μπορεί να εμφανίζεται είτε ως απώλεια λίγων σταγόνων ούρων είτε ως πλήρης αδυναμία συγκράτησης των ούρων.

Επίσχεση Ούρων
share

Επίσχεση Ούρων

Επίσχεση ούρων ονομάζεται η αδυναμία εκούσιας κένωσης της κύστης. Η οξεία επίσχεση ούρων χαρακτηρίζεται από την ξαφνική και επώδυνη αδυναμία ούρησης παρά το γεγονός ότι η ουροδόχος κύστη είναι γεμάτη.

υπερπλασία προστάτη
share

Υπερπλασία Προστάτη

Καθώς ο προστάτης διογκώνεται προκαλεί στένωση της ουρήθρας με αποτέλεσμα την μερική απόφραξη της ροής των ούρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφρακτικά και ερεθιστικά συμπτώματα.

στένωση ουρήθρας
share

Στένωση Ουρήθρας

Στένωση της ουρήθρας στου άντρες ονομάζεται η μείωση της διαμέτρου σε ένα κομμάτι της ουρήθρας λόγω της ύπαρξης ουλής  και ίνωσης του βλεννογόνου της ουρήθρας.

υπερδραστήρια κύστη
share

Υπερλειτουργική Κύστη

Το σύνδρομο υπερλειτουργικής κύστης χαρακτηρίζεται από ένα σύμπλεγμα συμπτωμάτων με κυρίαρχη την επιτακτικότητα και τη συχνοουρία ενώ μπορεί να συνοδεύεται από επιτακτική ακράτεια και νυκτουρία.

Διάμεση κυστίτιδα
share

Διάμεση Κυστίτιδα

Η διάμεση κυστίτιδα ορίζεται ως χρόνιος ( πάνω από 6 μήνες) πυελικός πόνος, αίσθημα πίεσης ή ενόχλησης που σχετίζεται με την ουροδόχο κύστη και τουλάχιστον ένα σύμπτωμα ούρησης όπως επιτακτικότητα ή συχνοουρία.

Υπερηχογράφημα
share

Υπερηχογράφημα

Το υπερηχογράφημα είναι μία ανώδυνη, μη επεμβατική, χωρίς ακτινοβολία εξέταση των εσωτερικών οργάνων του σώματος. Για την εξέταση αυτή ο ουρολόγος χρησιμοποιεί ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο στέλνει υπερηχητικά κύματα μέσα στο σώμα και η αντανάκλαση αυτών των κυμάτων λαμβάνεται και επεξεργάζεται από το μηχάνημα το οποίο δίνει στο γιατρό μία απεικόνιση των εσωτερικών οργάνων.

ροή ούρων
share

Ροή Ούρων

Μερικές φορές όταν ο ασθενής μας λέει ότι δεν ουρεί καλά χρειάζεται να κάνουμε μια αντικειμενική καταγραφή της ροής των ούρων ώστε τα συμπτώματα του να μετρηθούν πιο σωστά. Η μέτρηση της ροής ούρων χρειάζεται τόσο για τη διάγνωση μιας πάθησης όσο και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της όποιας θεραπείας.

ουροδυναμικος έλεγχος
share

Ουροδυναμικός Έλεγχος

Ο ουροδυναμικός έλεγχος μελετά τη λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Η αξιολόγηση της λειτουργίας τους περιλαμβάνει τόσο τη φάση πλήρωσης, όσο και τη φάση κένωσης. Η ουροδυναμική εξέταση είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της νευρογενούς κύστης, τη διερεύνηση της ακράτειας των ούρων, την τεκμηρίωση της υποκυστικής απόφραξης ή της υπολειτουργίας του εξωστήρα.

αυτοκαθετηριασμοι
share

Διαλείποντες Καθετηριασμοί

Ο διαλείπων καθετηριασμός είναι μία μέθοδος κένωσης της ουροδόχου κύστης στις περιπτώσεις όπου η ούρηση είναι αδύνατη ή «προβληματική». Ένας ειδικός καθετήρας εισάγεται από την ουρήθρα και προωθείται έως την ουροδόχο κύστη του ασθενούς με σκοπό να παροχετεύσει τα ούρα. Όταν η κύστη αδειάσει, ο καθετήρας αφαιρείται. Όταν εκτελείται από τον ίδιο τον ασθενή, ονομάζεται αυτοκαθετηριασμός.

νευροδιεγερση
share

Νευροδιέγερση ιερού

Η λειτουργία της κύστης ρυθμίζεται από ένα αντανακλαστικό του οποίου το κέντρο βρίσκεται στο νωτιαίο μυελό. Το νεύρο που ξεκινάει από το νωτιαίο μυελό βγαίνει από τη σπονδυλική στήλη στο ύψος του ιερού οστού. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να τοποθετήσουμε το καλώδιο ενός βηματοδότη και να ρυθμίσουμε την λειτουργία της ουροδόχου κύστης.

ταινία και σφιγκτήρας ακράτειας
share

Ταινία Και Σφιγκτήρας Ακράτειας

Οι κολπικές ταινίες ελεύθερες τάσης είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν στήριξη στην ουρήθρα έτσι ώστε αυτή να παραμένει κλειστή και να μην έχουμε απώλειες ούρων. Ο τεχνητός σφιγκτήρας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός για τους πιο δύσκολους τύπους αντρικής ακράτειας ουρων και στις περιπτώσεις που απαιτείται κυκλοτερής συμπίεση της ουρήθρας.

botox για υπερδραστήρια κύστη
share

Αλλαντική τοξίνη στην κύστη

Μια μορφή της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α έχει πάρει έγκριση από τις Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές αρχές για τη θεραπεία της υπερλειτουργικής κύστης και της υπερλειτουργικής ακράτειας ούρων που οφείλονται σε ιδιοπαθή ή νευροπαθή υπερδραστηριότητα του εξωστήρα μυ της κύστης, σε ασθενείς στους οποίους τα αντιχολινεργικά φάρμακα ήταν μη αποτελεσματικά ή μη ανεκτά.

Holep προστάτη, Green light laser προστάτης
share

Laser προστατεκτομή

Η λέιζερ προστατεκτομή γίνεται για την αντιμετώπιση σοβαρών συμπτωμάτων ούρησης τα οποία προέρχονται από την καλοήθη υπερπλασία προστάτη. Η επέμβαση γίνεται ενδοσκοπικά μέσω ενός εργαλείου το οποίο εισέρχεται στην ουρήθρα του ασθενή. Μέσα από αυτό περνάει μια ίνα λέιζερ η οποία μεταφέρει ενέργεια στους ιστούς και μπορεί έτσι να προκαλέσει εξάχνωση του προστατικού ιστού. Ο όγκος του προστάτη έτσι μειώνεται και διευκολύνεται η έξοδος των ούρων. 

turis διουρηθρικη προστάτη
share

TURis προστατεκτομή

TURIS - Προηγμένη χειρουργική προσέγγιση για την υπερπλασία του προστάτη
Η υπερπλασία του προστάτη αδένα είναι μια συχνή πάθηση που εμφανίζεται σε άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας.

φαρμακα για ούρηση
share

Φάρμακα για προβλήματα ούρησης

Υπάρχουν φάρμακα που μπορεί να βελτιώσουν την ούρηση και δρούν είτε στον προστάτη είτε στην ουροδόχο κύστη.

νευροδιέγερση κνημιαίου ptns
share

Νευροδιέγερση κνημιαίου νεύρου

Η νευροτροποποίηση , όπως η νευροδιέγερση ιερού και κνημιαίου νεύρου, είναι θεραπευτικές επιλογές δεύτερης γραμμής για ασθενείς με υπερδραστήρια κύστη, στους οποίους η φαρμακευτική αγωγή απέτυχε.

Νυχτερινή ενούρηση
share

Νυχτερινή ενούρηση

Η νυχτερινή ενούρηση είναι το πιο συχνό ουρολογικό πρόβλημα σε παιδιατρικούς ασθενείς.